CURSUS OPEN BOEK

De training Open Boek leidt leerkrachten op tot leescoördinator van een school. De training staat geregistreerd met 40 RU in het registerleraar.nl en bestaat uit 4 lessen en een certificaatuitreiking. Bij de certifcaatuitreiking verzorg ik desgevraagd een verdiepende training, zoals de Boekenkring of de Vertel eens aanpak van Aidan Chambers.

Bibliotheken kunnen mij inhuren als gecertificeerde trainer. 

KIJK WIJZER NAAR PRENTENBOEKEN

Met mijn KijkLeesWijzer Prentenboeken leer je verdiepend te kijken naar verhalende prentenboeken. Als je de diepere lagen uit prentenboeken haalt, ontdek je dat je prentenboeken kunt inzetten voor alle groepen in het basisonderwijs, van kleuters tot en met groep 8. In een training leer je werken met deze aanpak. Zie ook artikel.

Training voor leesconsulenten, leerkrachten en leescoördinatoren.

TRAINING JEUGDBOEKEN & ADVIES

Een inspirerende ONLINE training waarmee je je expertise vergroot op het gebied van lezen, jeugd & jeugdboeken (0-18 jaar). Hoe zorg je ervoor dat ieder kind in de bibliotheek een passend boek vindt? En hoe kun je de helpende volwassenen inspireren met parels uit de jeugdliteratuur? Na deze training stap je met meer kennis zelfverzekerd op de bezoekers af. Bouw je (bronnen)kennis op, zodat je voortaan moeiteloos je weg vindt in de (digitale) jeugdbibliotheek.

DE BOEKENKRING

Een inspirerende en praktische training om een schoolteam te enthousiasmeren voor lezen en boeken. Met deze werkvorm werk je zowel aan leesmotivatie als aan het vergroten van de literaire competentie. Met een boekenkring geef je structuur aan leesbevordering op je school. Samen met een op maat samengesteld boekenpakket dat bij deze training hoort, kan het team de volgende dag aan de slag.

Teamtraining op basisscholen en vo-scholen onderbouw.

LEESBEVORDERINGSPROJECT

Ik ontwikkel op maat gemaakte projecten voor onderwijs of bibliotheken, waarbij lezen gecombineerd wordt met andere vakken / leergebieden. Als er rijke teksten gebruikt worden bij bijvoorbeeld thematisch werken, maak je lezen betekenisvol. Bij de ontwikkelde projecten is er sprake van een kruisbestuiving tussen (begrijpend) lezen, ontdekken, onderzoeken, reflecteren en leren. 

Educatieve producten voor bibliotheken en scholen.

De training bestaat uit 3 modules, gebaseerd op de leescirkel van Aidan Chambers: KIEZEN - LEZEN - REAGEREN. Elke module bestaat uit 5 lessen en je gaat elke les aan de hand van een opdracht aan de slag met de theorie. De meerwaarde van deze training is dat er persoonlijke terugkoppeling plaatsvindt, terwijl je de training thuis kunt doen.

Je kunt je individueel inschrijven of deelnemen met een team zodat het een incompanytraining wordt => MEER INFO

Voor bibliotheekmedewerkers (van MBO tot WO) en beginnende leesconsulenten.